Categorieën
...

Herfinanciering van hypotheken bij DeltaCredit Bank: procedure, tarieven, beoordelingen

Geen enkele bank zou een hypotheekklant weigeren, zoals DeltaCredit Bank die hypothecaire herfinanciering aanbiedt. Vanwege zijn langlopende hypothecaire lening levert de bank een goede beloning op in de vorm van een percentage van het bedrag van de hypotheek en servicekosten. En zodra er zelfs een kleine "dooi" in de economische omgeving verschijnt, proberen banken de kredietvoorwaarden te verzachten. De DeltaCredit Bank is geen uitzondering.

herfinanciering

Eenvoudig gezegd, bij DeltaCredit Bank is hypotheekherfinanciering een vervanging van een bestaande schuldverplichting door een nieuwe. Met andere woorden, dit is een nieuwe lening van hypotheken om de voorwaarden van eerdere leningen te verbeteren. Degenen die klaar zijn om een ​​dergelijke stap te zetten, zijn degenen die hebben besloten dat de voorwaarden van vandaag voordeliger zijn dan die waarop ze eerder hebben ingetekend.

Kenmerken van herfinanciering bij DeltaCredit Bank

Kenmerken van hypothecaire herfinanciering

Elke lener wil zijn kosten minimaliseren. En als er een mogelijkheid is om teveel betaalde rente te omzeilen, moet u deze gebruiken. Voor klanten die een hypotheek aanvragen bij een andere kredietinstelling, worden hypotheken van andere banken in DeltaCredit geherfinancierd door vervroegde aflossing van de bestaande lening met de middelen ontvangen onder de nieuwe overeenkomst. Als gevolg hiervan is de terugbetaling van een nieuwe verplichting onderworpen aan een verlaagd rentetarief. Kredietnemers die een aanvraag indienen voor het herfinancieren van hypotheken van externe banken, moeten een document overleggen waarin de eigendom van het onroerend goed wordt bevestigd.

Alle voorwaarden voor het herfinancieren van hypotheken bij DeltaCredit Bank (haar geldschieters of andere financiële instellingen) worden afzonderlijk onderhandeld. En in dit geval zal veel aandacht worden besteed aan een factor zoals de kredietgeschiedenis van de klant, de solvabiliteit van de kredietnemer wordt geanalyseerd, wat de schuld is op het moment van het beroep en andere kwesties.

voorwaarden

Herfinancieringsvoorwaarden

Het is de moeite waard aandacht te schenken aan de voorwaarden voor registratie. Doorlenen is immers ook een lening, dus u moet de registratieprocedure opnieuw doorlopen. En vandaag biedt DeltaCredit Bank een herfinancieringsrente voor hypotheken van 8,25% per jaar. De looptijd kan maximaal 25 jaar zijn.

De voorgestelde voorwaarden voor herfinanciering bij DeltaCredit Bank omvatten elk onderpand: een nieuw gebouw of een secundair fonds. In geval van herlening aan een nieuw gebouw, moet worden gewacht op de verwerving van eigendom. Het uitvoeren van de hypotheekherfinancieringsprocedure bij DeltaCredit Bank vereist dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • gebrek aan vertragingen bij betalingen;
 • Onroerend goed gekocht met hypotheekgeld moet zich bevinden in de regio waar DeltaCredit Bank is gevestigd.

DeltaCredit Bank biedt de mogelijkheid om niet alleen werknemers, maar ook ondernemers te herfinancieren. Het biedt ook de mogelijkheid om het basistarief voor salarisklanten en bij het betalen van een commissie aan de bank te verlagen.

documenten

Documenten voor herfinanciering

Voor een goede herfinanciering heeft de bank het volgende documentenpakket van de klant nodig:

 • Paspoort met een verplichte fotokopie van pagina's met informatie over de lener.
 • Hypotheekovereenkomst (kopie) uitgegeven door de bank waarin de hypotheek is verstrekt.
 • Een certificaat dat de afwezigheid van schulden en delinquentie in de huidige hypotheek bevestigt.
 • Bewijs van eigendom van onroerend goed verkregen met geleende middelen.
 • Certificaat dat de officiële tewerkstelling van de klant bevestigt (het is mogelijk om gecertificeerde kopieën van de pagina's te verstrekken).
 • Certificaat dat het inkomen van de kredietnemer bevestigt (2-personenbelasting).
 • Een ingevuld aanvraagformulier in de vorm en op een formulier uitgegeven door een specialist van DeltaCredit Bank.

registratie

Het maken van herfinanciering

Als de klant een solvabiliteitstest heeft doorstaan, verloopt de herfinancieringsprocedure in verschillende fasen:

 • Voorbereiding van documenten voor het object volgens de lijst gepresenteerd door de medewerker van DeltaCredit.
 • Overdracht van voltooide en correct uitgevoerde documenten ter overweging.
 • Met een positieve beslissing over het onroerend goed, wordt geld overgemaakt om de lening af te sluiten.
 • Ten slotte vindt herregistratie van onderpand voor herfinanciering van hypotheken plaats bij DeltaCredit Bank.

Redenen voor weigering

Redenen voor weigering

In de regel is de inkomsten van de klant de belangrijkste reden om hypotheken van andere banken in DeltaCredit te weigeren. Dat wil zeggen dat de specialist na analyse van de ontvangen documenten besluit dat de burger insolvent is en dat er geen mogelijkheden zijn voor tijdige betaling van middelen.

Hier is een lijst met de belangrijkste redenen:

 • Slechte kredietgeschiedenis.
 • Lage solvabiliteit van de klant, wat het inkomensbewijs bevestigt.
 • Het appartement daalde in prijs, dat wil zeggen, er was een significante daling van de waarde van het onderpand.
 • Illegale herontwikkeling van een object (appartement).
 • Gebrek aan verzekering. Een verplichte voorwaarde voor de bank is een levens- en ziektekostenverzekering van de kredietnemer, evenals het onroerend goed.
 • De vorige hypotheek werd opgesteld met behulp van moederschapskapitaalfondsen.
 • De leningsovereenkomst gaat niet door onder de voorwaarden van het hypotheekherfinancieringsprogramma bij DeltaCredit Bank.

Voors en tegens van herfinanciering

Hypotheekherfinancieringsprogramma's bij DeltaCredit Bank tegen gereduceerde tarieven zijn gericht op het aantrekken van klanten. Maar om deze beslissing te nemen, is het de moeite waard om vertrouwd te raken met de voorgestelde voorwaarden - vanwege de verhoogde deadline wordt het maandelijkse betalingsbedrag verlaagd. Maar wanneer de kredietnemer een stabiel inkomen heeft, is hij geïnteresseerd in het afbetalen van zijn schuld in een kortere periode. In dit geval, wanneer de looptijd wordt verkort, neemt de lastige kant van de maandelijkse betaling toe. Met meerdere betalingen op leningen is het gunstig voor de lener om deze in één te combineren, omdat het betalen van één lening een minder lastige taak is.

Voors en tegens van herfinanciering

Het onderwerp van een belofte wijzigen - de situatie is zeldzaam, maar mogelijk. De kredietnemer van DeltaCredit Bank krijgt het recht om de oorspronkelijke schuld terug te betalen met een ander onderpand aan de nieuwe kredietgever. Het is noodzakelijk om de behoefte aan een bepaalde optie voor hypothecaire leningen nauwkeurig te bepalen:

 • hoge rente met een korte looptijd;
 • lage rente met een langere looptijd.

Er zijn momenten waarop er geen besparingen zijn. En het is niet altijd de moeite waard om in te stemmen met bepaalde aanbiedingen van banken die proberen klanten met lage tarieven aan te trekken.

beoordelingen

Momenteel is de bank klaar om haar klanten een vrij lage rente aan te bieden om hypotheken bij DeltaCredit Bank te herfinancieren. Klantrecensies bevestigen dit feit en praten ook over gemak, over de korte tijd om toepassingen te overwegen, over de attente houding van het personeel. U kunt in een persoonlijk gesprek met een bankspecialist meer te weten komen over alle voorwaarden, vereisten, aandachtspunten en de lijst met documenten.


Voeg een reactie toe
×
×
Weet je zeker dat je de reactie wilt verwijderen?
Verwijder
×
Reden voor klacht

bedrijf

Succesverhalen

uitrusting