Categorieën
...

Achterstallige herfinanciering van leningen - overzicht, voorwaarden en functies van banken

In het artikel zullen we overwegen hoe leningen met vertraging worden geherfinancierd.

Leningen zijn al onderdeel van ons leven geworden. Hiermee kunt u hier en nu krijgen wat u zoekt. Maar wanneer een lener verschillende leningen heeft bij verschillende bankinstellingen, is het gemakkelijk om in de war te raken. In geval van te late betaling wordt rente opgebouwd en als u slaagt, wordt de kredietgeschiedenis verwend.

Hoe ontstaat een vertraging?

Kredietvertragingen kunnen om verschillende redenen optreden, bijvoorbeeld door ziekte van de kredietnemer, verlies van inkomstenbronnen, veranderingen in familieomstandigheden (bevalling), degradatie, salarisvermindering, banale vergeetachtigheid van de klant op tijd om een ​​maandelijkse afbetaling te doen, enzovoort.

openstaande herfinanciering

In geval van betalingsachterstand gedurende meerdere maanden, kan de klant zich in een situatie bevinden waarin het moeilijk en soms onmogelijk is om deze zelf terug te betalen. Een van de oplossingen is dan om de bestaande lening te herfinancieren. Niet alle bankinstellingen zijn echter bereid om achterstallige leningen te herfinancieren. Waar het de moeite waard is om in een dergelijke situatie contact op te nemen en waar het mogelijk is om de schuld te verlengen, zullen we verder beschrijven.

Functies en voorwaarden

Zoals uit de praktijk blijkt, verschijnt de schuldenlast meestal als gevolg van onzorgvuldigheid van de klant met het betalingsschema en als gevolg van te late betaling van reguliere termijnen. Het is het beste om een ​​achterstallige lening te herfinancieren bij de financiële instelling waarin de lening is uitgegeven. Daarom is het noodzakelijk om een ​​schuldsanering aan te vragen. Wanneer de aanvankelijke bankvoorwaarden van de kredietnemer niet bevredigend zijn (bijvoorbeeld vanwege hoge rentetarieven), kan hij gebruik maken van de service van een ander bedrijf.

Het belangrijkste kenmerk bij het heruitgeven van een schuld met achterstallige betalingen is dat niet alleen de lening van de gebruiker wordt overgedragen aan de nieuwe bank, maar ook alle schulden daarop. Bijgevolg moet een nieuwe lening worden uitgegeven op een meer aanvaardbare voorwaarde met een lange aflossingsperiode, voor een groot bedrag, tegen een laag jaarlijks percentage. De belangrijkste voorwaarde voor banken die herfinancieringsprogramma's hebben, is echter dat er geen vertragingen zijn bij eerdere kredietverstrekkers, omdat niemand in contact wil komen met duidelijk insolvente klanten.

uitgestelde herfinanciering van leningen

Ontwerp instructies

Achterstallige herfinanciering van leningen is een eenvoudig proces. Maar je moet de vele verschillende belangrijke elementen onthouden, zodat alles goed gaat. Allereerst moet u weten over het ontwerp, afhankelijk van de gekozen optie, kunnen de methoden van elkaar verschillen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld een aanvraag indient bij een bankinstelling die hem een ​​lening heeft verstrekt, hoeft hij alleen maar een gewone aanvraag in te dienen, die het doel van het aanvragen van een lening aangeeft.

Bank aandelen

Vaak organiseren banken promoties die voorzien in het bijwerken van een bestaand tariefplan of het toevoegen van nieuwe, waardoor kosten worden bespaard. In het geval dat de klant besluit om contact op te nemen met een andere financiële instelling, moet u bij het indienen van de herfinancieringsaanvraag een uittreksel bij u hebben. Het geeft de omvang van de huidige schuld aan met de details waar het geld zal worden overgemaakt om de schuld af te lossen. Wanneer een persoon een achterstallige lening herfinanciert, moet hij opnieuw het hele proces doorlopen om een ​​lening te krijgen. Daarom moet u een lijst met de volgende documenten verstrekken:

 • Paspoort en kopieën.
 • Elk ander document dat uw identiteit kan bewijzen.
 • Certificaat ter bevestiging van de tewerkstelling, met vermelding van de hoogte van het inkomen.
 • Bankafschrift, waaruit blijkt dat de persoon een openstaande schuld heeft.
 • Hulp bij het aangeven van het totale aantal dagen vertraging.
 • Rekeningnummer waar het nodig is om geleend geld over te maken.
 • Aanvraagformulier in te vullen.
 • Overeenkomst over een eerdere lening.

Nu zullen we informatie verstrekken over hoe de registratieprocedure verloopt.

achterstallige herfinanciering van leningen waarin banken

Hoe verloopt de goedkeuringsprocedure?

Een herfinanciering van een lening met openstaande betalingsachterstanden kan worden onderverdeeld in de volgende verschillende fasen:

 • De bankorganisatie accepteert de aanvraag om deze in overweging te nemen. Het kan twee tot zeven dagen duren voordat de beveiligingsdienst een beslissing neemt.
 • In het geval dat het naar de bank lijkt dat het inkomen van de persoon niet hoog genoeg is, zullen ze van hem eisen dat hij een borg verstrekt of iets als een aanbetaling doet.
 • Een bankorganisatie neemt een positieve beslissing over herfinanciering, of integendeel, weigert.
 • De lener is verplicht om de voorwaarden van de lening te controleren, vervolgens een overeenkomst te ondertekenen en vervolgens een schema te krijgen voor het uitvoeren van betalingen.
 • De bank maakt geld over als onderdeel van een schuldbetaling.

Vervolgens bespreken we welke bankinstellingen betrokken zijn bij de herfinanciering van achterstallige leningen.

achterstallige herfinanciering van leningen

Financiële instellingen: bankoverzicht

In 2018 is de herfinancieringsprocedure mogelijk bij de volgende grote financiële organisaties:

 • Citibank biedt een lening aan om een ​​lening in andere structuren tegen bepaalde voorwaarden terug te betalen. De rentevoet zou bijvoorbeeld vanaf 13,5% moeten zijn. Een minimaal leenbedrag van honderdduizend roebel is vereist. Het maximale geleende bedrag is één miljoen. De tijd om de lening terug te betalen is van twaalf maanden tot vijf jaar. Welke banken achterstallig zijn met het herfinancieren van leningen, weet niet iedereen.
 • Binbank herfinanciert leningen met vertragingen onder de volgende voorwaarden: het percentage van de jaarlijkse te veel betaalde bedragen is vanaf 13,99%. Het kleinste bedrag is vijftigduizend roebel. Het maximale geleende bedrag is twee miljoen. De voorwaarden voor herfinanciering worden binnen zeven jaar bewaard. Herfinanciering van leningen met achterstallige betalingen bij andere banken wordt vaak een uitweg uit een hachelijke situatie.
 • VTB 24 geeft consumentenleningen met schulden opnieuw uit onder de volgende voorwaarden: tarief van 13,5%, het bedrag van zeshonderdduizend roebel of meer. De herfinanciering varieert van duizend tot drie miljoen. De betalingstermijn is maximaal zestig maanden. Wie helpt er nog meer bij de herfinanciering van een achterstallige lening?
 • Rosselkhozbank herfinanciert leningen met een betalingsachterstand op de volgende voorwaarden: rente begint bij 11,5% en het minimumbedrag is tienduizend roebel. Het maximale volume is drie miljoen, looptijd tot zeven jaar.
 • Alfa-Bank presenteert een vrij voordelig herfinancieringsprogramma voor leningen met late betalingen, met een tarief van 11,99%, het geleende bedrag wordt binnen drie miljoen gehouden en de periode van de dienstverlening loopt van één tot zeven jaar.
welke banken zijn betrokken bij het herfinancieren van leningen met vertraging

Redenen om te weigeren

Er zijn een aantal verschillende redenen wanneer herfinanciering van achterstallige leningen als onmogelijk wordt beschouwd. De meest voorkomende voor afwijzing als onderdeel van de aanvraag zijn:

 • De persoon heeft geen vaste baan.
 • Volledige niet-naleving door de cliënt van de bestaande vereisten van de kredietinstelling (we kunnen bijvoorbeeld praten over de leeftijd van minder dan drieëntwintig of meer dan vijfenzestig jaar).
 • De lener heeft een slechte kredietreputatie.
 • Het feit dat een fysiek subject in een strafzaak verantwoordelijk wordt gesteld.
 • Consumenten insolventiefactor.

Lening herfinanciering regeling zonder vertraging

Het herfinancieringssysteem wordt als gunstig voor de bank beschouwd, omdat de instelling een gewetensvolle betaler ontvangt die klaar is om absoluut het volledige geleende bedrag te betalen. Dankzij deze service groeit de stroom van klanten aanzienlijk, en dit heeft op zijn beurt een positief effect op de bankreputatie, evenals op de directe inkomsten van de financiële instelling. Een voorbeeld van een herfinancieringsschema is als volgt:

 • De kredietnemer neemt de belangrijkste beslissing over de toepassing van de herfinancieringsservice, afhankelijk van specifieke redenen.
 • Een persoon vraagt ​​de bank om de hoofdclausule van de overeenkomst te wijzigen, die betrekking heeft op maandelijkse betalingen.
 • De kredietnemer kiest een bank waarin hij de procedure wenst af te ronden en bereidt de nodige certificaten van de instelling van de kredietgever voor waarin de huidige schuld op de lening wordt vermeld.
 • De Bank neemt een beslissing en herfinanciert de voorgestelde lening tegen de meest gunstige voorwaarden, afhankelijk van de solvabiliteit van de cliënt.
achterstallige herfinanciering van leningen

Hoe kan schuld worden geminimaliseerd door herfinanciering?

Kredietvoorwaarden kunnen altijd worden verhoogd door de benodigde aanvraag aan de bankinstelling te schrijven. De financiële instelling overweegt deze aanvraag en bijgevolg kan een nieuw schema van leenbedragen worden opgesteld en is de oude overeenkomst geldig.

Het is winstgevender voor een bank om een ​​herstructureringsprocedure uit te voeren, waardoor de leningsvoorwaarden worden verhoogd, dan achterstallige schulden te houden. Voor klanten is het voordeel ook duidelijk en bestaat het uit een aanzienlijke vermindering van financiële stress, waardoor u de lening met de minste moeite kunt terugbetalen. U kunt uw schulden minimaliseren door een groot aantal leningen te vervangen door leningen met een lange looptijd, en het maandelijkse bedrag voor betaling wordt niet zo belastend voor de klant.

conclusie

Herfinanciering is dus eigenlijk een andere investering van geld in een project of in beleggingsobjecten waaraan de fondsen van de klant al zijn bijgedragen. Het is dus gebruikelijk geworden dat de term zelf verwijst naar de kredietmarkt. Toegegeven, in wezen karakteriseert deze definitie het proces ten onrechte, dat nu eigenlijk herfinanciering van leningen wordt genoemd. Maar dan, als je kijkt vanuit het gezichtspunt van de bank, dan komt alles goed - de financiële instelling investeert opnieuw geld in de lener.

achterstallige lening herfinanciering bijstand

Als u de herfinancieringsprocedure met aandacht benadert en de bestaande aanbiedingen van moderne banken bestudeert, kunt u de meest optimale oplossing vinden door het algehele schuldsaldo aanzienlijk te verminderen en de valuta van de schuld te wijzigen. Bovendien kunt u de hoofdrijpheid wijzigen.

In welke banken de herfinanciering van een lening met en zonder vertraging wordt uitgevoerd, hebben we in dit materiaal onderzocht.


Voeg een reactie toe
×
×
Weet je zeker dat je de reactie wilt verwijderen?
Verwijder
×
Reden voor klacht

bedrijf

Succesverhalen

uitrusting