Categorieën
...

Het douaneregime is ... Concept en typen

Alle goederen en voertuigen worden over de grens van de EAEU-lidstaten (inclusief Rusland) vervoerd volgens een bepaald douaneregime. Dit is een reeks normen waaronder de status van producten en voertuigen aan de grens wordt vastgesteld. Deze term werd aangehaald in de arbeidswet van de Russische Federatie. Momenteel wordt echter de uitdrukking "douaneregeling" toegepast, wat in wezen de vroegere douaneregeling werd genoemd. Deze termen in het artikel worden gebruikt als synoniemen. Laten we het hebben over de soorten procedures die vandaag bestaan.

Basis douaneregelingen

types

Momenteel kunnen de huidige modi worden onderverdeeld in de volgende groepen:

 • Basic (voor binnenlands verbruik, export, doorvoer).
 • Economisch (verwerking, invoer, magazijn).
 • Definitief (re-import, re-export, vernietiging, mislukking).
 • Speciaal (tijdelijke uitvoer, handel zonder heffingen, leveringen, andere regimes).

Overweeg de kenmerken van deze procedures afzonderlijk.

Voor binnenlandse consumptie

Onder dit regime worden goederen in de Russische Federatie geïmporteerd om op haar grondgebied te blijven zonder een verplichting om te exporteren. Deze procedure wordt het meest gebruikt. Er zijn geen bijzondere moeilijkheden bij de toepassing ervan. Het regime is kenmerkend voor buitenlandse economische contracten voor de levering van goederen van buitenlandse productie met het oog op verkoop op de binnenlandse Russische markt.

export

Dit basisdouaneregime is een procedure waarbij goederen uit de EAEU worden uitgevoerd zonder de verplichting deze te retourneren. In dit geval is het noodzakelijk om de vastgestelde douanebetalingen te betalen, economische politieke maatregelen in acht te nemen en goederen in ongewijzigde staat te exporteren (de natuurlijke afschrijving niet meegerekend). Russische goederen die onder dit regime worden uitgevoerd, kunnen worden geretourneerd wanneer ze onder wederinvoer worden geplaatst.

Douaneregimes van de Russische Federatie

doorvoer

In dit geval worden de goederen onder toezicht van de EAEU-douaneautoriteiten verplaatst zonder douanebetalingen te heffen en economische maatregelen te nemen. De verantwoordelijkheid ligt bij de vervoerder. Tijdens het transport kunnen goederen opnieuw in een ander voertuig worden geladen, en dit zal geen wijziging van het regime veroorzaken.

processing

De verwerkingsprocedure is voorzien in drie modi, namelijk:

 • Op het grondgebied van de douane.
 • Buiten het douanegebied.
 • Voor binnenlandse consumptie.

In het eerste geval is verwerking een douaneregime in de Russische Federatie, waarbij goederen van buitenlandse productie worden verwerkt op het grondgebied van de douane met een terugbetaling van douanebetalingen als de uitvoer van producten in de toekomst is gewaarborgd. Tegelijkertijd wordt voorzien in tijdelijke invoer van deze goederen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Productie, installatie, montage en montage.
 • Direct verwerken en verwerken.
 • Reparatie en opruimen van goederen.

In het tweede geval houdt het douaneregime het gebruik in van goederen van vreemde oorsprong in het douanegebied zonder de toepassing van rechten en heffingen onder toezicht van de douane met het oog op verdere in omloop brengen of plaatsing onder een ander regime. Het voorziet in:

 • Gebrek aan douanebetalingen.
 • Implementatie van verwerking onder douanetoezicht.

Bovendien kunnen goederen onder dit regime alleen worden geplaatst door een commerciële onderneming die voornemens is een passende verwerking uit te voeren. De maximale duur van de procedure is zes maanden. Goederen kunnen niet accijnsbaar zijn en douanebelasting kan niet meer zijn dan 100% van de waarde van goederen.

In het derde geval hebben we het over een procedure waarbij binnenlandse goederen worden uitgevoerd zonder het gebruik van niet-tarifaire reguleringsmaatregelen voor hun verwerking en voor het in het vrije verkeer brengen. In dit geval wordt een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van douanebetalingen verleend.

Werk, douaneregime

Tijdelijke import en export

Deze douaneregelingen zijn procedures waarbij op of buiten het douanegebied gebruik wordt gemaakt met gedeeltelijke of volledige vrijstelling van douanebetalingen. Om goederen onder deze douaneprocedures te plaatsen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Artikelen moeten in ongewijzigde staat worden geretourneerd (normale slijtage niet meegerekend).
 • De douane krijgt toestemming als er duidelijke parameters zijn voor het identificeren van goederen.
 • De timing wordt bepaald door de douane, rekening houdend met specifieke doelen en omstandigheden. Maar ze kunnen niet langer zijn dan 2 jaar.

magazijn

Magazijnen kunnen 3 douaneregelingen betekenen, met name:

 • Douane vrije zone.
 • Gratis magazijn.
 • Douane-entrepot.

Onder de eerste twee modi van het douane-entrepot worden goederen van buitenlandse oorsprong geplaatst en toegepast zonder extra betalingen, terwijl binnenlandse goederen worden geplaatst onder de voorwaarden die worden gebruikt voor uitvoer tijdens de douaneregeling van uitvoer. In deze modi kunnen de goederen voor elke periode zijn. Tegelijkertijd zijn productie en handel toegestaan, behalve voor detailhandel en activiteiten die verboden zijn door de EAEU-wetgeving.

In een douane-entrepot worden goederen zonder extra kosten onder douanecontrole opgeslagen. Als ze zijn bedoeld voor export, kunnen rechten worden ingesteld.

Douaneregeling, douaneregeling

Opnieuw importeren en opnieuw exporteren

Wederimport verwijst naar de retourimport van Russische goederen uit het buitenland. Ze mogen echter niet worden verwerkt. De procedure wordt op tijd uitgevoerd zonder extra douanebetalingen te heffen. De voorwaarden voor het plaatsen van goederen onder dit douaneregime van de Russische Federatie zijn als volgt:

 • Goederen geëxporteerd uit Rusland in overeenstemming met het exportregime.
 • Het zijn Russische goederen, dat wil zeggen in het verkeer gebracht op het grondgebied van de Russische Federatie, voordat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd.
 • Ingevoerd in het douanegebied binnen 10 jaar na uitvoer.
 • Ze bevinden zich in ongewijzigde staat, met uitzondering van waardevermindering of verlies tijdens transport en opslag.

Wederuitvoer betekent een regime volgens welke in het buitenland vervaardigde goederen uit Rusland worden uitgevoerd zonder extra kosten in rekening te brengen of met teruggave van invoerrechten en belastingheffingen. Voor deze procedure moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Goederen moeten van buitenlandse oorsprong zijn.
 • Voor wederuitvoer moet u toestemming hebben van het Staats Douane Comité van de Russische Federatie.
Douaneregimes van de Russische Federatie

vernietiging

Vernietiging verwijst naar de douaneregeling, die bestaat uit het feit dat goederen van buitenlandse productie worden vernietigd onder toezicht van de douane. Dit omvat ook het in een staat brengen waarin verder gebruik bijna onmogelijk wordt. Ook worden er geen extra kosten in rekening gebracht onder dit douaneregime.

De douaneregeling voor de vernietiging van goederen is alleen mogelijk met de juiste toestemming van het hoofd van de douane-eenheid (of zijn plaatsvervanger, indien hij bevoegd is). Dit wordt geweigerd als dit regime het milieu kan schaden en ook kan leiden tot overheidsuitgaven.

Afval dat tijdens de vernietiging wordt geproduceerd, wordt onder het gevestigde regime geplaatst in de vorm van goederen van buitenlandse productie, die door de douane zullen worden gecontroleerd en die dienovereenkomstig worden belast (met uitzondering van die goederen waarvan de waarde minder is dan US $ 20).

De werkwijze van douaneposten

Ontkenning ten gunste van de staat

Onder dit douaneregime worden goederen afgewezen zonder dat er extra douanekosten in rekening worden gebracht. De procedure wordt gebruikt in gevallen waarin de goederen niet kunnen worden gebruikt (zoals bij vernietiging) of dit een nadelige taak is.

Het douanewetboek van weigering ten gunste van de staat wordt uitgevoerd in de regio waar de goederen zich bevinden. Voor de toepassing ervan moet speciale toestemming worden verkregen van het hoofd van de douane-eenheid of diens plaatsvervanger, die bevoegd is dergelijke problemen op te lossen. De procedure wordt geweigerd als:

 • Het zal kosten met zich meebrengen van de staat.
 • Het product is illiquide. Dit betekent dat de prijs niet alle kosten voor douaneverkoop vergoedt.
 • Er is geen toestemming voor goederen die wettelijk onderworpen zijn aan passende controle.

Belastingvrij

Onder belastingvrije winkel wordt verstaan ​​een douaneregeling waarbij goederen zonder extra kosten onder douanetoezicht worden verkocht. Deze modus is mogelijk onder de volgende omstandigheden:

 • Buitenlandse of binnenlandse goederen worden alleen verkocht aan personen die buiten de Russische Federatie reizen.
 • Goederen kunnen van alles zijn, behalve goederen die in het land mogen worden geïmporteerd.
 • Verkopen gebeurt in contanten of met een creditcard.
Modus douane-entrepot

conclusie

Uit het artikel kwamen we erachter dat het douaneregime een passende procedure is die wettelijk is vastgelegd en die in de gehele EAEU, inclusief Rusland, geldt. Er zijn verschillende modi, bijvoorbeeld verwerking op het grondgebied van de douane of daarbuiten, export, wederuitvoer of wederinvoer, vernietiging, weigering ten gunste van de staat, enzovoort. De aangever kiest er een die de taken het beste oplost. In dit geval is het noodzakelijk om te voldoen aan de vastgestelde voorwaarden, anders kan de plaatsing van goederen onder een bepaalde procedure worden geweigerd.

Voordat u contact opneemt, is het raadzaam om te informeren naar de werking van de douanepost. Dit bespaart tijd voor het indienen van een aangifte.


Voeg een reactie toe
×
×
Weet je zeker dat je de reactie wilt verwijderen?
Verwijder
×
Reden voor klacht

bedrijf

Succesverhalen

uitrusting