Categorieën
...

Hypotheekrenteverminderingsverklaring: steekproef

De mogelijkheid om de rente op hypotheken vandaag te verlagen, is een van de meest urgente problemen bij kredietnemers. Vooral voor degenen die een tijdje geleden de overeenkomst hebben ondertekend voordat het percentage herfinanciering van de Centrale Bank daalde. De regering nam in 2017 een besluit om de rente op hypotheken te verlagen. Na de goedkeuring van deze maatregel werd banken gevraagd de tarieven te verlagen, maar in werkelijkheid was het verschil drie tot vijf punten of meer.

Met wie moet ik contact opnemen?

Klanten met open contracten hebben het recht om een ​​verklaring over de verlaging van de rentetarieven op hypotheken te schrijven aan een financiële instelling die gunstige voorwaarden biedt. Factoren zijn onder meer de volgende situaties:

hypotheekrente verlaging
 • De geboorte van een kind samen met het verschijnen van extra uitgaven.
 • Verslechtering van de algemene financiële toestand, verandering van de gezondheidstoestand of verandering van functie.
 • De wens om de lening op voorhand tegen gunstige voorwaarden te betalen.

Na het aanvragen van een verlaging van de hypotheekrente, kan een maandelijkse betaling dalen samen met een wijziging van het bedrag, wat een gunstige invloed kan hebben op de algemene financiële toestand van de werkelijke betaler.

Typen tariefverlaging

Hoe kan ik de hypotheekrente verlagen? Er zijn verschillende opties voor procedures met hun eigen vereisten en voorwaarden. Klanten kunnen zelf het meest geschikte type kiezen. Bekende opties voor het verlagen van hypotheekrente:

 • Herfinancieringsprocedure waarbij een overeenkomst onder nieuwe voorwaarden wordt ondertekend. De ene bank geeft de transactie opnieuw uit, maar u kunt ook een aanvraag indienen bij een andere financiële instelling.
 • Herstructurering wordt uitgevoerd als onderdeel van de sluiting van een aanvullende overeenkomst bij het basiscontract tegen de achtergrond van een wijziging van de rentevoet op het leningprogramma in de instelling waar het effect werd gesteld. Het document geeft de overeenkomst tussen de financiële instelling en de cliënt weer over het effect van de nieuwe voorwaarden voor de betaling van rente en de herberekening van de beoordeling van het contract en de betalingen.
 • Veranderingen in sociale steun. Sommige hypotheekbedragen worden betaald ten koste van de staatseigendommen, bijvoorbeeld in het kader van het programma "Huisvesting" of "Jong gezin". Financiering bij de eerste betaling is toegestaan, wat nodig is om het tarief te verlagen.
 • Beroep bij de rechtbank. In het geval dat de cliënt ontdekt dat sommige hypotheekvoorwaarden, waaronder de toewijzing van rente voor het gebruik van geld, niet voldoen aan de wet en de regels van de Centrale Bank, of als er overtredingen worden gemaakt met de berekeningen, dan kunt u naar de rechter stappen. Stel hiervoor een aanvraag op om de hypotheekrente te verlagen of de voorwaarden van de transactie te wijzigen.
  hypotheekrenteoverzicht

toepassing

Bij aanmelding is het mogelijk om de rente op een hypotheek bij Sberbank te verlagen. Een voorbeeldverklaring is hierboven weergegeven. Daarop zou een document voor elke bank moeten staan.In het papier bovenaan, in de kop, bepalen ze voor wie het beroep is bedoeld, daarnaast worden persoonlijke gegevens, een paspoort samen met registratie en het contractnummer meegedeeld. Het hoofdgedeelte geeft het verzoek aan om de rente op een bepaalde overeenkomst te verlagen (een nummer wordt daar ingevoerd met de datum waarop het werd opgesteld) om specifieke redenen, bijvoorbeeld vanwege een daling van de hypotheekrente. De aanvraag voor het verlagen van de hypotheekrente geeft de methode aan waarmee het besluit moet worden aangemeld: mail, persoonlijk op het kantoor van de bank, per e-mail, per sms.

Aan het einde van de aanvraag voor het verlagen van de rente op een hypotheek, moet een naam met een telefoonnummer, handtekening en datum worden vermeld in Sberbank of in een andere financiële instelling. De bank zal de aanvraag in overweging nemen en vervolgens een beslissing nemen. Vanwege het buitensporige aantal ontvangsten van dergelijke toepassingen, komt het antwoord mogelijk niet onmiddellijk. Doorgaans is de maximale tijdslimiet niet meer dan dertig dagen vanaf de datum van indiening van de aanvraag voor een renteverlaging bij Sberbank of een andere financiële instelling.

voorwaarden

Hoe kunnen klanten hypotheekbetalingen verminderen? Voordat u een renteverlaging op een hypotheek aanvraagt, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De looptijd van de overeenkomst is vier tot zes maanden; in elke instelling kan deze verschillen.
 • Gebrek aan vertraging, niet-betaling gedurende de gehele periode.
 • Bevestiging van de solvabiliteit samen met een positieve kredietgeschiedenis.
 • De mogelijkheid om borgstellers aan te trekken.
 • De liquiditeit van onroerend goed, samen met het gebrek aan claims van vorige eigenaars.
 • De toestemming van de echtgenoot.
 • Nieuwe rente is van toepassing op het saldo van de overeenkomst en de schuld. Herberekeningen voor de volledige periode zijn uiterst zeldzaam.
  hypotheekrente wet

De contractuitvoeringsprocedure kan worden ontwikkeld volgens de volgende drie opties:

 • Waarschuw bankklanten door de oprichter van een wijziging van de hypotheekvoorwaarden tegen de achtergrond van een gunstig regime. Berichten worden doorgestuurd naar telefoons, maar verschillende meldingen kunnen ook worden verzonden naar e-mail en e-mailadressen. Vaak is zo'n nieuwsbrief enorm, maar er ontstaan ​​situaties van bankloyaliteit aan een bepaalde lener, die onder de oude omstandigheden regelmatig voor een lange tijd betaalt.
 • In het geval dat leners leren over de mogelijkheid om de tarieven te verlagen op basis van een wijziging in het programma, ligt het initiatief uitsluitend bij klanten. Na een bericht of brief te hebben ontvangen over een verlaging van de rente op een hypotheek, moeten ze contact opnemen met het management van de organisatie met een verklaring en vervolgens een beslissing nemen door een overeenkomst te ondertekenen over een hypotheekovereenkomst of een document over andere voorwaarden.
 • De klant analyseert de hypotheeksituatie in de regio. Als het tarief bij andere financiële instellingen daalt, kan hij een herfinanciering aanvragen.

Dit zijn de belangrijkste opties om de rente te verlagen. Elke procedure vereist competente toestemming. Alleen dan wordt het als geldig beschouwd.

hypotheekrente renteverlaging verzoek

Voorwaarden bij Sberbank

Is het mogelijk om de rente te verlagen als de lening is uitgegeven bij Sberbank? Deze procedure wordt uitgevoerd op hun eigen voorwaarden. Deze instelling heeft een programma genaamd Herfinanciering. Het tarief daarop is 13,9%. Voorheen werd het contract opgesteld op vijftien procent en met deze procedure kan 1,1% worden bespaard. Met een lening van twee miljoen roebel is het voordeel bijvoorbeeld tweehonderdtwintigduizend.

Volgens deze regeling werkt de procedure voor het opnieuw uitlenen van leningen aan VTB24 als er een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld bij Sberbank. Opnieuw lenen in het kader van de herstructureringsregeling is toegestaan. Waarschijnlijk een verlaging of verhoging van de voorwaarden voor schuldbetalingen onder voorbehoud van een verlaging van de rentetarieven bij Sberbank.

Besluit hypotheekrente

Salaris Cliënten

In het geval dat er een salariskaart van Sberbank is, hebben klanten voordelen. Als het afwezig is, stijgt het percentage met 0,5%.Als het plastic na het ondertekenen van de documenten is opgesteld, moet u bij Sberbank een aanvraag indienen om de rente op de hypotheek te verlagen, waarin deze omstandigheid moet worden vermeld. De aanvraag wordt in overweging genomen en bij een positieve beslissing wordt het tarief verlaagd.

Aanbiedingen

Dit is een andere manier om de rentetarieven bij Sberbank te verlagen. Promotieaanbiedingen worden geïnitieerd door partnerontwikkelaars en door de instellingen zelf. Hun lijst is te vinden op de officiële website. In de regel verschijnen aanbiedingen direct voor de feestdagen of belangrijke datums. Voorraden hebben een beperkte geldigheidsduur. Voor degenen die wensen deel te nemen, worden speciale voorwaarden gesteld die verschillen van de gebruikelijke hypotheek.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Vernieuwing van documenten als er een mogelijkheid bestaat om de rente op een hypotheek te verlagen, moet niet worden uitgesteld, omdat dit de financiële last voor klanten vermindert onder de volgende voorwaarden: herberekening van het volledige bedrag, vermindering van betaling, vermindering van verzekering, vermindering van de looptijd van de overeenkomst en betaling van schuld.

Maar deze service heeft ook nadelen, het is bijvoorbeeld vereist om een ​​tweede beoordeling van het verpande onroerend goed door het bedrijf uit te voeren, omdat deze extra kosten zijn vereist. De commissie wordt ingesteld door de nieuwe bank. De omvang ervan kan in elke financiële organisatie verschillen.

renteverlaging hypotheek Sberbank monster

Redenen voor het weigeren van bankcliënten

Opgemerkt moet worden dat er geen wet bestaat om de rentetarieven op hypotheken te verlagen, volgens welke banken rente moeten herberekenen naar een klant die deze al eerder heeft genomen. Het wijzigen van de voorwaarden van het contract bij afwezigheid van ernstige schendingen aan beide zijden is alleen mogelijk met wederzijdse instemming van de partijen.

Met behulp van tarieven dekken banken risico's. Als leners regelmatig aan verplichtingen betalen, geen betalingen missen en stabiele inkomsten met een positieve reputatie hebben, is het onwaarschijnlijk dat dergelijke klanten een verlaging van de rente wordt geweigerd. Maar weigeringen volgen in de regel in de aanwezigheid van een lage betalingsdiscipline. Banken houden rekening met verschillende factoren. Van groot belang is de hoeveelheid saldo.

In het geval dat de klant ongeveer achtennegentig procent van de schuld heeft betaald, is het aanbrengen van de wijziging ongepast. Als ze een bank weigeren waarin een hypotheek is verstrekt, hoeft u niet van streek te zijn. Leners hebben het recht om bij andere organisaties een herfinanciering aan te vragen. Het zal dus mogelijk zijn om de meest aantrekkelijke voorwaarden voor kredietverlening te kiezen.

hypotheekrente verlaging brief

Lagere rentetarieven op hypothecaire leningen bij VTB in 2019

Klanten van deze bank kunnen een tarief ontvangen dat gelijk is aan 9,7%, de hypotheektijd verlengen tot dertig jaar en een bedrag van maximaal dertig miljoen roebel ontvangen. Hypotheekherfinanciering is mogelijk voor slechts twee referenties. In het geval dat een persoon voordelen wil ontvangen op geld dat eerder is uitgegeven via standaardherfinanciering, moet u het volgende voorbereiden: een paspoort samen met SNILS, militair ID (voor mannen), een certificaat (in de vorm van 2-personenbelasting), een kopie van arbeid, leningsdocumenten en met toestemming van de bank voor herfinanciering (in sommige gevallen is dit vereist).

Hoe de hypotheekrente bij VTB te verlagen?

Om de rente op een hypotheek bij VTB te verlagen, moet u contact opnemen met het filiaal van een bankinstelling met een verklaring gericht aan het hoofd van de kredietinstelling. De reden wordt in de regel aangegeven door een daling van de initiële tarieven. Dit kan absoluut in elke tak van VTB worden gedaan. De aanvraag voor het verlagen van de rentevoet op de hypotheek geeft ook de volledige naam aan, samen met de paspoortgegevens, het registratieadres, het nummer en de datum van sluiting van het contract, de huidige en gewenste leenrente, leningsvoorwaarden, post- of elektronisch contact. Als onderdeel van het ontwerp van de procedure voor het verlagen van de rente zijn de volgende tips vereist:

 • Het is belangrijk om kennis te maken met de gevolgen van veranderende omstandigheden.Informatie die op verzoek van een elektronische rekenmachine online op officiële sites wordt verstrekt, is verre van altijd geldig. Tijdens berekeningen, meestal geen rekening houden met de voorwaarden van de commissiebetaling, wordt verzekering geteld tegen de laagste tarieven met een onvolledige set van geleverde diensten, worden geen rekening gehouden met het bedrag van de kosten van het opnieuw evalueren van het onroerend goed. Details van tarieven zijn te vinden na contact met de bank.
 • Om het tarief onder de nieuwe overeenkomst te verlagen, is het mogelijk om aanvullende methoden te gebruiken die de betaling garanderen, bijvoorbeeld door garantiegevers en mede-leners aan te trekken.
 • Als onderdeel van de verlenging van een hypotheekovereenkomst tegen een verlaagd tarief, is het raadzaam om contact op te nemen met de bank waar een salarisproject wordt verstrekt of andere betalingen aan leners worden gedaan of er actieve deposito's zijn. Het sluiten van een winstgevender contract met deze instelling zal veel gemakkelijker zijn. Klanten hebben dus in verschillende gevallen het recht om onder een hypotheekovereenkomst de tarieven te verlagen. Een dergelijke procedure vermindert de financiële lasten, dus het betalen van het saldo zal iets gemakkelijker zijn.

Zo is recent een dergelijke vorm van kredietverlening als hypotheek erg populair geworden. Er waren momenten waarop klanten het moesten nemen tegen hoge rentetarieven. Maar nu kan het bod worden verlaagd. Om dit te doen, moet u een verklaring schrijven over het verlagen van de rente op een hypotheek aan de bank, met de meest gunstige opties voor voorwaarden.


Voeg een reactie toe
×
×
Weet je zeker dat je de reactie wilt verwijderen?
Verwijder
×
Reden voor klacht

bedrijf

Succesverhalen

uitrusting